Informatii in caz dauna non-auto


Daca ati incheiat o polita de asigurare la ATE Insurance Romania, in cazul producerii unui eveniment asigurat, va rugam sa parcurgeti urmatorii pasi:


 • Anuntati imediat:

  • Autoritatile competente (Politie, Inspectoratul Teritorial pentru Situatii de Urgenta, etc) solicitand intocmirea actelor referitoare la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat;
  • ATE Insurance Romania unde ati incheiat polita de asigurare, sau cea mai apropiata agentie, in cazul in care evenimentul s-a produs in alt oras decat cel de resedinta in termen de maxim 48 ore. Avizarea Asiguratorului cu privire la producerea evenimentului asigurat se poate face telefonic si/sau in scris, prin fax sau e-mail. Aceasta informare trebuie sa cuprinda datele de contact ale persoanei asigurate sau al unui reprezentant al acesteia pentru ca impreuna cu inspectorul de daune al ATE Insurance Romania sa se stabileasca, de comun acord, o intalnire la locul producerii evenimentului pentru efectuarea Constatarii. Termenul limita de avizare poate fi depasit doar din motive intemeiate. Pana la momentul constatarii trebuie conservat locul evenimentului pentru efectuarea unei corecte aprecieri a intinderii daunei.

 • La sediul ATE Insurance Romania sau la locul producerii evenimentului se prezinta si se completeaza de Asigurat, documentele necesare deschiderii dosarului de dauna:

  • Cartea de identitate / buletin de identitate al asiguratului sau al Imputernicitului;
  • Copia politei, clauzelor, anexelor;
  • Imputernicire pentru delegat, semnata si stampilata, daca Asiguratul este persoana juridica, sau imputernicire notariala, daca asiguratul este persoana fizica;
  • Copie act doveditor al proprietatii (contract vanzare-cumparare, extras funciar, contract inchiriere);
  • Schita imobilului asigurat (daca e cazul);
  • Instiintarea de dauna (formular tipizat ce se completeaza de Asigurat sau Imputernicit);
  • Procesul Verbal de Constatare (se completeaza de inspectorul de dauna la locul producerii evenimentului si se semneaza si stampileaza (in cazul persoanelor juridice) de catre Asigurat, care isi va pastra un exemplar.

 • Dupa deschiderea dosarului, Asiguratul are obligatia sa prezinte:

  • Documente care sa ateste cauza, intinderea si imprejurarile producerii evenimentului, de la Autoritatile competente, de la Institutii sau Societati de specialitate;
  • Documente doveditoare ale reparatiei sau achizitiei bunurilor afectate;
  • Alte documente solicitate, in functie de caz, de Asigurator (oferte, devize, documente contabile, expertize, rapoarte de evaluare, facturi, chitante).

 • Atentie:

  • In cazul asigurarii tip TRAVEL anunsati imediat telefonic, fax sau e-mail reprezentantul CORIS din tara producerii riscului asigurat, conform tabelului anexat politei;
  • In caz de furt total sau partial, in afara de dovada initiala de la politie, se solicita si stadiul cercetarilor la 60, respectiv 30, de zile de la producerea evenimentului;
  • In cazul in care polita este cesionata, se solicita Acceptul de plata a despagubirilor de la Cesionar.Relatii in caz dauna auto CASCO


Daca ati incheiat o polita de asigurare la ATE Insurance Romania, in cazul producerii unui eveniment asigurat, va rugam sa parcurgeti urmatorii pasi:


 • Anuntati imediat autoritatile competente (Politie, Pompieri) solicitand intocmirea actelor referitoare la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, sau, dupa caz, utilizati instructiunile privind constatul amiabil.


 • Anuntati imediat ATE Insurance, tel: 0040.21.310.6811-14, fax: 0040.21.310.6815 sau e-mail: office@ateinsurance.ro, despre producerea accidentului, respectiv in caz de furt, pentru a inregistra dauna auto si a va programa la constatare.


 • Va prezentati la ATE Insurance Romania cu urmatoarele acte, necesare deschiderii dosarului de dauna:


  In cazul avarierii produse autovehiculelor asigurate CASCO


  Pentru asiguratii CASCO, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt urmatoarele:

  • Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al delegatului;
  • Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan in timpul producerii evenimentului;
  • Certificatul de inmatriculare al autoturismului asigurat;
  • Cartea de identitate a vehicului asigurat;
  • Copia politei CASCO si a Anexelor, respective Specificatiilor;
  • Formularul de constat amiabil sau procesul verbal eliberat de Politie sau autorizatia de reparatie si copia dupa declaratia in fata Politiei (dupa caz);
  • Imputernicire pentru delegat, semnata si stampilata, daca asiguratul este persoana juridica, sau imputernicire notariala, daca asiguratul este persoana fizica.

  In cazul furtului de/din autovehiculele asigurate CASCO


  Furturile de/din autovehicule se anunta imediat la sectia de politie in raza careia s-a produs furtul. Actele necesare pentru deschiderea unui dosar de daune sunt urmatoarele:

  • Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau si a/al delegatului (daca este cazul);
  • Certificatul de inmatriculare al autoturismului asigurat (in original in cazul furtului total);
  • Cartea de identitate a vehiculului asigurat (in original in cazul furtului total);
  • Copia politei CASCO si a Anexelor, respectiv Specificatiilor (in original in cazul furtului total);
  • Adeverinta de la politie care sa certifice producerea furtului;
  • Imputernicire pentru delegat, semnata si stampilata, daca asiguratul este persoana juridica, sau imputernicire notariala, daca asiguratul este persoana fizica;
  • Toate randurile de chei ale autovehiculului furat.

 • ATE Insurance Romania va despagubi cheltuielile suportate de asigurati conform Conditiilor Generale Pentru Asigurarea Facultativa (CASCO).


 • In cazul in care evenimentul s-a produs in afara teritoriului Romaniei asiguratul este rugat sa anunte telefonic fax sau prin e-mail ATE Insurance pentru a primi indicatii cu privire la modul de rezolvare a cazului.


Noutati


 

© Copyright ATE Insurance RomaniaSite creat de InOffice - Mentenanță oferită de IPExpert.ro